Rotary

Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap).

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van je zelf te even aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende  fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

De opzet van de Rotary-organisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.

Binnen de regio Waterland wordt door de clubs nauw samengewerkt bij verschillende akties. In de regio Waterland zijn de navolgende rotaryclubs actief:

Rotaryclub Purmerend, voor nadere informatie klik hier.

Rotaryclub Purmerend -Waterland voor nader informatie klik hier.

Rotaryclub Purmerend – Polderland, voor nadere informatie klik hier.

Rotarycklub Monnickendam, voor nadere informatie klik hier.

Rotaryclub Purmerend – Weidevenne, voor nadere informatie klik hier.

Rotaryclub Landsmeer, voor nadere informatie klik hier